Tickets

Combo B : Admission tickets to SEA LIFE Bangkok and Madame Tussauds Bangkok + Activities (Foreigners)

ซื้อบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok แล้วจ่ายเพิ่มเพียง 500 บาท (จากราคาปกติ 1,830 บาท) เพื่ออัพเกรดความสนุกกับ 5 ประสบการณ์สุดพิเศษ อันประกอบด้วย

 • บัตรเข้าชม Madame Tussauds Bangkok
 • กิจกรรมชมภาพยนตร์ 4 มิติ (4D Cinema)
 • กิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก
 • เป็ปซี่ ขนาด 22 ออนซ์ และป๊อปคอร์น

***หมายเหตุ***

ในกรณีที่่เกิดปัญหาทางเทคนิค ที่ทำให้ไม่สามารถฉายภาพยนตร์ 4 มิติได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ จะมอบบัตรกิจกรรมชมเบื้องหลังการแสดง หรือของที่ระลึกอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าเท่าเทียมกันกับบัตรชมภาพยนตร์ 4 มิติให้ลูกค้าเป็นการทดแทน

ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท) เลือกจำนวนบัตร
2820 1490 -1330
2420 1290 -1130

Combo C : Admission tickets to SEA LIFE Bangkok and Madame Tussauds Bangkok + Activities (Foreigners)

ซื้อบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok แล้วจ่ายเพิ่มเพียง 900 บาท (จากราคาปกติ 2,390 บาท) เพื่ออัพเกรดความสนุก กับ 5 ประสบการณ์สุดพิเศษ อันประกอบด้วย:

 • บัตรเข้าชม Madame Tussauds Bangkok
 • กิจกรรมทำมือขี้ผึ้ง (Wax Hand) จาก Madame Tussauds
 • Guidebook ของ SEA LIFE Bangkok
 • กิจกรรมนั่งเรือท้องกระจกของ SEA LIFE Bangkok
 • ของที่ระลึกสุดพิเศษจาก SEA LIFE Bangkok
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท) เลือกจำนวนบัตร
3380 44% 1890 -1490
2980 43% 1690 -1290
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดก่อนซื้อบัตรเข้าชม เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อ และนำมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้สั่งซื้อที่มีชื่อตรงตามชื่อที่ปรากฎในใบยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อรับบัตรเข้าชมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok  ในวันที่เข้าชม
 • หากบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระเงินค่าบัตรเข้าชมเป็นชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาเข้าชมด้วย โปรดนำจดหมายที่ลงนามโดยผู้ถือบัตรนั้นมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok ด้วย
 • ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  1. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
   • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
   • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
   • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
   • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
   • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  2. บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 1. บัตรเข้าชมมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเวปไซต์ของ SEA LIFE Bangkok  เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 4. สำหรับบัตรเข้าชม Combo B และ Combo C กรุณาเข้าชม SEA LIFE Bangkok ที่ชั้น B1 สยามพารากอนก่อน เพื่อรับบัตรเข้าชมมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
 5. บัตรใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น (ยกเว้นบัตร Annual Pass) โดยเมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมได้นานเท่าที่ต้องการ (ปิดทำการ 21.00 น.)
 6. บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 9. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ
"
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%

*สามารถนำบัตรเข้าชมมาใช้ได้หลังจากจอง 24 ชั่วโมงแล้วเท่านั้น