Tickets

Rabbit Card

 • แสดงบัตรและชำระเงินด้วยบัตร  Rabbit เพื่อรับส่วนลด 150 บาท/ท่าน (ราคาปกติผู้ใหญ่ 490 บาท และเด็กอายุ 3-11 ปี 350 บาท)
 • บัตร 1 ใบสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชม ได้สูงสุด 4 ใบ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้น

ลูกค้า AIS รับสิทธิ์ซื้อบัตรราคา 300 บาท

 • กดรหัส *545*17# แล้วโทรออก เพื่อซื้อบัตรในราคาพิเศษ เพียง 300 บาท (ราคาปกติผู้ใหญ่ 490 บาท และเด็กอายุ 3-11 ปี 350 บาท)
 • จำกัด 1 หมายเลข/ 4 สิทธิ์ / สัปดาห์
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือนขึ้นไป (อย่างน้อย 3 เดือน)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายบุคคล ที่เป็นคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องนำโทรศัพท์มากดรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้น

AirAsia BIG Rewards

 • รับส่วนลด 35% ค่าบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก
 • แสดงหน้าบัตรสมาชิก AirAsia BIG จากบนแอป BIG Loyalty ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และชาวต่างชาติ
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/บัตรสมาชิก/ครั้ง
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

SCB Family Plus Credit Card

 • รับฟรีกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก (มูลค่า 350 บาท) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอกในราคาปกติ
 • แสดงบัตรและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB Family Plus ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/บัตรเครดิต
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

OneSiam Infinite Credit Card

 • รับฟรี!! บัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก จำนวน 1 ใบ
 • เพียงแสดงบัตรเครดิต OneSiam Infinite ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดบัตรเข้าชมฟรี 1 ใบ/บัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

OneSiam Signature And OneSiam Platinum

 • ซื้อ 2 แถม 1 บัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก
 • เพียงแสดงบัตรและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต OneSiam Signature หรือ OneSiam Platinum ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดบัตรเข้าชมฟรี 1 ใบ/บัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

bit.playground (EmQuartier)

 • รับส่วนลด 150 บาท ค่าบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก
 • แสดงคูปองส่วนลด (ฉบับจริง) ของ bit.playground ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/คูปอง
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%

*สามารถนำบัตรเข้าชมมาใช้ได้หลังจากจอง 24 ชั่วโมงแล้วเท่านั้น