Tickets

Sansiri “Say Summer” Home Service Application

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok พร้อมบัตรกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก ในราคาพิเศษเพียง 470 บาท/ท่าน
 • ดาวน์โหลด Sansiri “Say Summer” Home Service Application, กดรับสิทธิ์ แล้วแสดง redemption code บนมือถือ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/รหัส/ครั้ง/วัน
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

ใบเสร็จ S&P

 • รับส่วนลด 30% ค่าบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก
 • แสดงใบเสร็จรับเงินร้าน S&P ฉบับจริง (ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/บัตรสมาชิก/ครั้ง
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

S&P Joy Card

 • รับส่วนลด 40% ค่าบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก
 • แสดงบัตรสมาชิก S&P Joy Card ประเภทใดก็ได้ (บัตรจริง หรือบัตร virtual card บนS&P mobile application) ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/บัตรสมาชิก/ครั้ง
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น

Rabbit Card

 • แสดงบัตรและชำระเงินด้วยบัตร  Rabbit เพื่อรับส่วนลด 150 บาท/ท่าน (ราคาปกติผู้ใหญ่ 490 บาท และเด็กอายุ 3-11 ปี 350 บาท)
 • บัตร 1 ใบสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชม ได้สูงสุด 4 ใบ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้น

ลูกค้า AIS รับสิทธิ์ซื้อบัตรราคา 300 บาท

 • กดรหัส *545*17# แล้วโทรออก เพื่อซื้อบัตรในราคาพิเศษ เพียง 300 บาท (ราคาปกติผู้ใหญ่ 490 บาท และเด็กอายุ 3-11 ปี 350 บาท)
 • จำกัด 1 หมายเลข/ 4 สิทธิ์ / สัปดาห์
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือนขึ้นไป (อย่างน้อย 3 เดือน)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายบุคคล ที่เป็นคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องนำโทรศัพท์มากดรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
 • รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • สิทธิสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้น
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%

*สามารถนำบัตรเข้าชมมาใช้ได้หลังจากจอง 24 ชั่วโมงแล้วเท่านั้น