ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

เติมแต่งสีสันให้กับโลกใต้ทะเล

เติมแต่งสีสันให้กับโลกใต้ทะเล

เตรียมดินสอสีให้พร้อมแล้วมาเติมสีสันให้กับสัตว์ต่างๆในโลกใต้ทะเลซีไลฟ์ แบงคอก กันเลย

ปลาโนรี / ปลาผีเสื้อครีบยาว

ปลาโนรีหรือ ปลาผีเสื้อครีบยาวจัดเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง แต่ในบางครั้งก็พบอยู่กันเป็นคู่ ปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่บริเวณครีบหลังอันยาวเหยียดเห็นเด่นชัด และลำตัวสีขาวตัดกับแถบสีดำที่คาดผ่านแล้วดูคล้ายกับผืนธง

ปลาขี้ตังเบ็ดเหลือง

ด้วยการที่มีลำตัวสีเหลืองเด่นชัด ปากปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองมีลักษณะคล้ายจมูกที่ยื่นยาว ปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองกินตะไคร่น้ำและสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร และมีหนามสีขาวใกล้กับครีบหางเพื่อใช้ป้องกันตัวจากนักล่า อาหารของปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองคือ สาหร่าย ตะไคร่น้ำ

ปลาแมนดาริน

ชื่อของปลาแมนดารินมาจากการที่ปลาชนิดนี้มีสีสันที่สดใสทำให้นึกถึงเสื้อคลุมของจักรพรรดิของจีน ปลาแมนดารินเป็นปลาที่ไม่ค่อยว่ายน้ำ และมีพฤติกรรมในการหาอาหารตามก้นทะเลสาบ ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย อาหารของ ปลาแมนดารินคือ สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งขนาดเล็ก สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอนสัตว์

ดาวทะเล

ดาวทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้เท้าท่อที่ทำงานแบบไฮดรอลิค มีปากที่ส่วนกลางของด้านล่างลำตัว ดาวทะเลเป็นนักล่าที่มีอาหารหลักเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามพื้นทะเล ดาวทะเลส่วนใหญ่สามารถงอกส่วนที่ขาดกลับคืนมาได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการป้องกัน

ปลาปักเป้าจุดดำ

ปลาปักเป้าจุดดำจะมีผิวหนังที่อ่อนและบางซึ่งปกคลุมไปด้วยหนามแหลมขนาดเล็กเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากศัตรู โดยปลาชนิดนี้สามารถพองตัวได้โดยการดูดลมหรือน้ำเข้าไป นอกจากนี้ ปลาปักเป้าจุดดำยังเป็นปลาที่มีพิษเตโตรโดท็อกซินที่ร้ายแรงซุกซ่อนอยู่อีกด้วยเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากนักล่าทั้งหลาย

ปลาโนรี / ปลาผีเสื้อครีบยาว

ปลาโนรีหรือ ปลาผีเสื้อครีบยาวจัดเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง แต่ในบางครั้งก็พบอยู่กันเป็นคู่ ปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่บริเวณครีบหลังอันยาวเหยียดเห็นเด่นชัด และลำตัวสีขาวตัดกับแถบสีดำที่คาดผ่านแล้วดูคล้ายกับผืนธง

Show previous slide
Show next slide

ปลาโนรี / ปลาผีเสื้อครีบยาว

ปลาโนรีหรือ ปลาผีเสื้อครีบยาวจัดเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง แต่ในบางครั้งก็พบอยู่กันเป็นคู่ ปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่บริเวณครีบหลังอันยาวเหยียดเห็นเด่นชัด และลำตัวสีขาวตัดกับแถบสีดำที่คาดผ่านแล้วดูคล้ายกับผืนธง

Show previous slide
Show next slide

ปลาขี้ตังเบ็ดเหลือง

ด้วยการที่มีลำตัวสีเหลืองเด่นชัด ปากปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองมีลักษณะคล้ายจมูกที่ยื่นยาว ปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองกินตะไคร่น้ำและสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร และมีหนามสีขาวใกล้กับครีบหางเพื่อใช้ป้องกันตัวจากนักล่า อาหารของปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองคือ สาหร่าย ตะไคร่น้ำ

Show previous slide
Show next slide

ปลาขี้ตังเบ็ดเหลือง

ด้วยการที่มีลำตัวสีเหลืองเด่นชัด ปากปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองมีลักษณะคล้ายจมูกที่ยื่นยาว ปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองกินตะไคร่น้ำและสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร และมีหนามสีขาวใกล้กับครีบหางเพื่อใช้ป้องกันตัวจากนักล่า อาหารของปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองคือ สาหร่าย ตะไคร่น้ำ

Show previous slide
Show next slide

ปลาแมนดาริน

ชื่อของปลาแมนดารินมาจากการที่ปลาชนิดนี้มีสีสันที่สดใสทำให้นึกถึงเสื้อคลุมของจักรพรรดิของจีน ปลาแมนดารินเป็นปลาที่ไม่ค่อยว่ายน้ำ และมีพฤติกรรมในการหาอาหารตามก้นทะเลสาบ ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย อาหารของ ปลาแมนดารินคือ สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งขนาดเล็ก สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอนสัตว์

Show previous slide
Show next slide

ปลาแมนดาริน

ชื่อของปลาแมนดารินมาจากการที่ปลาชนิดนี้มีสีสันที่สดใสทำให้นึกถึงเสื้อคลุมของจักรพรรดิของจีน ปลาแมนดารินเป็นปลาที่ไม่ค่อยว่ายน้ำ และมีพฤติกรรมในการหาอาหารตามก้นทะเลสาบ ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย อาหารของ ปลาแมนดารินคือ สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งขนาดเล็ก สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอนสัตว์

Show previous slide
Show next slide

ดาวทะเล

ดาวทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้เท้าท่อที่ทำงานแบบไฮดรอลิค มีปากที่ส่วนกลางของด้านล่างลำตัว ดาวทะเลเป็นนักล่าที่มีอาหารหลักเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามพื้นทะเล ดาวทะเลส่วนใหญ่สามารถงอกส่วนที่ขาดกลับคืนมาได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการป้องกัน

Show previous slide
Show next slide

ดาวทะเล

ดาวทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้เท้าท่อที่ทำงานแบบไฮดรอลิค มีปากที่ส่วนกลางของด้านล่างลำตัว ดาวทะเลเป็นนักล่าที่มีอาหารหลักเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามพื้นทะเล ดาวทะเลส่วนใหญ่สามารถงอกส่วนที่ขาดกลับคืนมาได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการป้องกัน

Show previous slide
Show next slide

ปลาปักเป้าจุดดำ

ปลาปักเป้าจุดดำจะมีผิวหนังที่อ่อนและบางซึ่งปกคลุมไปด้วยหนามแหลมขนาดเล็กเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากศัตรู โดยปลาชนิดนี้สามารถพองตัวได้โดยการดูดลมหรือน้ำเข้าไป นอกจากนี้ ปลาปักเป้าจุดดำยังเป็นปลาที่มีพิษเตโตรโดท็อกซินที่ร้ายแรงซุกซ่อนอยู่อีกด้วยเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากนักล่าทั้งหลาย

Show previous slide
Show next slide

ปลาปักเป้าจุดดำ

ปลาปักเป้าจุดดำจะมีผิวหนังที่อ่อนและบางซึ่งปกคลุมไปด้วยหนามแหลมขนาดเล็กเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากศัตรู โดยปลาชนิดนี้สามารถพองตัวได้โดยการดูดลมหรือน้ำเข้าไป นอกจากนี้ ปลาปักเป้าจุดดำยังเป็นปลาที่มีพิษเตโตรโดท็อกซินที่ร้ายแรงซุกซ่อนอยู่อีกด้วยเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากนักล่าทั้งหลาย

Show previous slide
Show next slide