ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ดอกไม้ทะเล

ดอกไม้ทะเล อาจจะดูคล้ายพืช แต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์ ดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ และเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปะการัง จัดอยู่ในสายพันธุ์ใกล้เคียงกับแมงกะพรุน หนวดของมันทำหน้าที่หยิบอาหารเข้าปากที่อยู่ตรงกลาง อาหารจะถูกย่อยที่นั่น และที่สำคัญพวกมันยังขับถ่ายทางปากอีกด้วย

เราสามารถพบดอกไม้ทะเลได้ในมหาสมุทรทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่มักพบในทะเลเขตร้อน ดอกไม้ทะเลยังดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกับปลาการ์ตูนอีกด้วย โดยปลาจะเข้าไปหลบภัยท่ามกลางหนวดพิษของดอกไม้ทะเล ในขณะที่ดอกไม้ทะเลได้รับเศษอาหารจากปลาเป็นการตอบแทน

ในประเทศไทย การเลี้ยงหรือครอบครองดอกไม้ทะเลถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากดอกไม้ทะเลถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองเช่นเดียวกับปะการังส่วนใหญ่นั่นเอง

 

 

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญอันหนึ่ง โดยจัดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด เป็นกำแพงกันคลื่นลมที่จะเข้ามาสู่ชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ซีไลฟ์ ทรัสท์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปกป้องแหล่งอาศัยทางทะเลที่สำคัญ

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญอันหนึ่ง โดยจัดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด เป็นกำแพงกันคลื่นลมที่จะเข้ามาสู่ชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

Show previous slide
Show next slide

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญอันหนึ่ง โดยจัดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด เป็นกำแพงกันคลื่นลมที่จะเข้ามาสู่ชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

Show previous slide
Show next slide

ซีไลฟ์ ทรัสท์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปกป้องแหล่งอาศัยทางทะเลที่สำคัญ

Show previous slide
Show next slide

ซีไลฟ์ ทรัสท์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปกป้องแหล่งอาศัยทางทะเลที่สำคัญ

Show previous slide
Show next slide

ปลาการ์ตูนส้มขาว

ปลาพันธุ์นี้มักอาศัยอยู่กันเป็นฝูง เป็นครอบครัวตามหนวดของดอกไม้ทะเลที่มีพิษ โดยปลาวัยอ่อนจะสร้างเมือกมาเป็นเกราะคลุมตัว เพื่อป้องกันเข็มพิษของดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนทุกสายพันธุ์จะเกิดมาเป็นตัวผู้ทั้งหมดโดยตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดในฝูงจะเปลี่ยนเป็นตัวเมียเพื่อการขยายพันธุ์ พวกมันคือปลาชนิด "กะเทยแท้แบบเป็นเพศผู้ก่อน"

 

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนจะทำการดูแลไข่ในระหว่างการฟัก ซึ่งส่วนใหญ่ตัวผู้จะรับหน้าที่ไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 7 วัน แต่ในช่วงอากาศหนาวจะใช้เวลาประมาณ 5-9 วัน หรือในช่วงทีอากาศร้อนจะใช้เวลาประมาณ 6 วัน สังเกตว่าลูกปลาจะฟักหรือยัง สังเกตได้จากตาของลูกปลาที่อยู่ในถุงไข่ จะกลายเป็นสีน้ำเงินสะท้อนแสง ซึ่งแสดงว่าลูกปลาพร้อมที่จะฟักออกเป็นตัวแล้ว ลูกปลาจะฟักในช่วงหัวค่ำประมาณ 1-2 ชัวโมง หลังจากมืดสนิท

 

 

ปลาการ์ตูนไม่ได้มีแค่สีส้มทั้งหมด บางตัวอาจมีสีแดงน้ำตาลหรือสึดำ!

ปลาการ์ตูนทั้งหมดเป็นตัวผู้ตั้งแต่เกิด! บางตัวอาจก็จะกลายเป็นตัวเมียเมื่อมีอายุมากขึ้น หากคุณเห็นปลาการ์ตูนสองตัวในดอกไม้ทะเล ตัวที่ใหญ่กว่าจะเป็นตัวเมียส่วนตัวที่เล็กกว่าจัเป็นตัวผู้นั่นเอง

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนจะทำการดูแลไข่ในระหว่างการฟัก ซึ่งส่วนใหญ่ตัวผู้จะรับหน้าที่ไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 7 วัน แต่ในช่วงอากาศหนาวจะใช้เวลาประมาณ 5-9 วัน หรือในช่วงทีอากาศร้อนจะใช้เวลาประมาณ 6 วัน สังเกตว่าลูกปลาจะฟักหรือยัง สังเกตได้จากตาของลูกปลาที่อยู่ในถุงไข่ จะกลายเป็นสีน้ำเงินสะท้อนแสง ซึ่งแสดงว่าลูกปลาพร้อมที่จะฟักออกเป็นตัวแล้ว ลูกปลาจะฟักในช่วงหัวค่ำประมาณ 1-2 ชัวโมง หลังจากมืดสนิท

 

 

Show previous slide
Show next slide

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนจะทำการดูแลไข่ในระหว่างการฟัก ซึ่งส่วนใหญ่ตัวผู้จะรับหน้าที่ไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 7 วัน แต่ในช่วงอากาศหนาวจะใช้เวลาประมาณ 5-9 วัน หรือในช่วงทีอากาศร้อนจะใช้เวลาประมาณ 6 วัน สังเกตว่าลูกปลาจะฟักหรือยัง สังเกตได้จากตาของลูกปลาที่อยู่ในถุงไข่ จะกลายเป็นสีน้ำเงินสะท้อนแสง ซึ่งแสดงว่าลูกปลาพร้อมที่จะฟักออกเป็นตัวแล้ว ลูกปลาจะฟักในช่วงหัวค่ำประมาณ 1-2 ชัวโมง หลังจากมืดสนิท

 

 

Show previous slide
Show next slide

ปลาการ์ตูนไม่ได้มีแค่สีส้มทั้งหมด บางตัวอาจมีสีแดงน้ำตาลหรือสึดำ!

Show previous slide
Show next slide

ปลาการ์ตูนไม่ได้มีแค่สีส้มทั้งหมด บางตัวอาจมีสีแดงน้ำตาลหรือสึดำ!

Show previous slide
Show next slide

ปลาการ์ตูนทั้งหมดเป็นตัวผู้ตั้งแต่เกิด! บางตัวอาจก็จะกลายเป็นตัวเมียเมื่อมีอายุมากขึ้น หากคุณเห็นปลาการ์ตูนสองตัวในดอกไม้ทะเล ตัวที่ใหญ่กว่าจะเป็นตัวเมียส่วนตัวที่เล็กกว่าจัเป็นตัวผู้นั่นเอง

Show previous slide
Show next slide

ปลาการ์ตูนทั้งหมดเป็นตัวผู้ตั้งแต่เกิด! บางตัวอาจก็จะกลายเป็นตัวเมียเมื่อมีอายุมากขึ้น หากคุณเห็นปลาการ์ตูนสองตัวในดอกไม้ทะเล ตัวที่ใหญ่กว่าจะเป็นตัวเมียส่วนตัวที่เล็กกว่าจัเป็นตัวผู้นั่นเอง

Show previous slide
Show next slide

ตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการัง

แนวปะการังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันในพื้นที่เล็ก ๆ  ซึ่งมีการแข่งขันสูงมาก! สิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อาศัยในแนวปะการังจะต้องใช้กลอุบายอย่างดี เพื่อให้พวกเขาได้รับอาหารที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงผู้ล่า

แล้วแวะมาสำรวจสิ่งมีชีวิตที่น่ารักใกล้ๆกันได้ที่โซนอาณาจักรของนีโม่ และโซนตู้ปลาบริเวณโดยรอบ

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรมักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

ปลาสิงโต

ปลาสิงโต มีแถบลายสีน้ำตาลปนแดง มักว่ายช้า ๆ หรือลอยตัวนิ่ง ๆ ตามแนวปะการัง และบริเวณแนวหินในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทั่วไป ปลาสิงโตนั้นจัดเป็นหนึ่งในปลาที่มีพิษมากที่สุดในทะเล!

ปลาวัว

ปลาวัว เป็นปลาที่หวงถิ่นที่อยู่และก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่นรวมทั้งพวกเดียวกัน ครีบหลังที่เป็นก้านแข็งของปลาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนักล่า

ปลาแมงป่องใบไม้

ปลาแมงป่องใบไม้ เป็นนักล่าที่หากินเวลากลางคืนอาศัยการพรางตัวเข้ามาซุ่มโจมตีปลาและกุ้งที่ไม่ทันระวังตัวผ่านมา

ปลาปักเป้า

รู้หรือไม่ เนื้อของปลาปักเป้ามีพิษร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ที่รับประทานเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ปลาปักเป้ายังมีวิธีการป้องกันตัวเองจากศัตรู คือการพองตัวโดยการดื่มน้ำทะเลหรือดูดอากาศเข้าไปในร่างกาย

ปลาไหลมอเรย์

ปลาไหลมอเรย์ปานดำ ชอบอาศัยอยู่ในโพรงขนาดเล็กตามซอกหลืบในแนวปะการังหรือซ่อนตัวอยู่ในรู ก่อนที่จะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเพื่องับปลาที่ว่ายผ่านมาเพื่อเป็นอาหาร ปลาไหลชนิดนี้หาอาหารโดยการดมกลิ่นมากกว่าการมองเห็น

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรมักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

Show previous slide
Show next slide

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรมักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

Show previous slide
Show next slide

ปลาสิงโต

ปลาสิงโต มีแถบลายสีน้ำตาลปนแดง มักว่ายช้า ๆ หรือลอยตัวนิ่ง ๆ ตามแนวปะการัง และบริเวณแนวหินในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทั่วไป ปลาสิงโตนั้นจัดเป็นหนึ่งในปลาที่มีพิษมากที่สุดในทะเล!

Show previous slide
Show next slide

ปลาสิงโต

ปลาสิงโต มีแถบลายสีน้ำตาลปนแดง มักว่ายช้า ๆ หรือลอยตัวนิ่ง ๆ ตามแนวปะการัง และบริเวณแนวหินในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทั่วไป ปลาสิงโตนั้นจัดเป็นหนึ่งในปลาที่มีพิษมากที่สุดในทะเล!

Show previous slide
Show next slide

ปลาวัว

ปลาวัว เป็นปลาที่หวงถิ่นที่อยู่และก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่นรวมทั้งพวกเดียวกัน ครีบหลังที่เป็นก้านแข็งของปลาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนักล่า

Show previous slide
Show next slide

ปลาวัว

ปลาวัว เป็นปลาที่หวงถิ่นที่อยู่และก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่นรวมทั้งพวกเดียวกัน ครีบหลังที่เป็นก้านแข็งของปลาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนักล่า

Show previous slide
Show next slide

ปลาแมงป่องใบไม้

ปลาแมงป่องใบไม้ เป็นนักล่าที่หากินเวลากลางคืนอาศัยการพรางตัวเข้ามาซุ่มโจมตีปลาและกุ้งที่ไม่ทันระวังตัวผ่านมา

Show previous slide
Show next slide

ปลาแมงป่องใบไม้

ปลาแมงป่องใบไม้ เป็นนักล่าที่หากินเวลากลางคืนอาศัยการพรางตัวเข้ามาซุ่มโจมตีปลาและกุ้งที่ไม่ทันระวังตัวผ่านมา

Show previous slide
Show next slide

ปลาปักเป้า

รู้หรือไม่ เนื้อของปลาปักเป้ามีพิษร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ที่รับประทานเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ปลาปักเป้ายังมีวิธีการป้องกันตัวเองจากศัตรู คือการพองตัวโดยการดื่มน้ำทะเลหรือดูดอากาศเข้าไปในร่างกาย

Show previous slide
Show next slide

ปลาปักเป้า

รู้หรือไม่ เนื้อของปลาปักเป้ามีพิษร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ที่รับประทานเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ปลาปักเป้ายังมีวิธีการป้องกันตัวเองจากศัตรู คือการพองตัวโดยการดื่มน้ำทะเลหรือดูดอากาศเข้าไปในร่างกาย

Show previous slide
Show next slide

ปลาไหลมอเรย์

ปลาไหลมอเรย์ปานดำ ชอบอาศัยอยู่ในโพรงขนาดเล็กตามซอกหลืบในแนวปะการังหรือซ่อนตัวอยู่ในรู ก่อนที่จะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเพื่องับปลาที่ว่ายผ่านมาเพื่อเป็นอาหาร ปลาไหลชนิดนี้หาอาหารโดยการดมกลิ่นมากกว่าการมองเห็น

Show previous slide
Show next slide

ปลาไหลมอเรย์

ปลาไหลมอเรย์ปานดำ ชอบอาศัยอยู่ในโพรงขนาดเล็กตามซอกหลืบในแนวปะการังหรือซ่อนตัวอยู่ในรู ก่อนที่จะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเพื่องับปลาที่ว่ายผ่านมาเพื่อเป็นอาหาร ปลาไหลชนิดนี้หาอาหารโดยการดมกลิ่นมากกว่าการมองเห็น

Show previous slide
Show next slide