ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ปูแมงมุมยักษ์

ปูแมงมุมยักษ์มีขาที่ยาวมากที่สุดในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง โดยมีขายาวได้ถึง 5.5 เมตร ปูแมงมุมยักษ์เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี และถือว่าช่วยส่งเสริมระบบนิเวศอีกด้วย เพราะมันกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร แต่พวกมันมีสายตาที่ไม่ดี จึงต้องใช้อวัยวะรับส่งสัญญาณที่อยู่ที่ขาในการช่วยหาอาหาร

ปลาค้างคาว

สัตว์หลายๆชนิดจะมีเทคนิคในการเอาตัวรอด ทำให้ผู้ล่าเกิดความสับสน ปลาค้างคาวก็เช่นกัน ในระยะวัยรุ่นมีลำตัวสีส้ม ทำตัวล่องลอยตามกระแสน้ำคล้ายกับใบไม้แห้ง เพื่อพรางตัวจากนักล่า

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อน มักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

ปลาใบมีดโกน

ปลาใบมีดโกนมักอาศัยอยู่กับเม่นทะเลหนามยาว เพื่อหาที่หลบภัย โดยร่างกายสามารถว่ายเข้าไปอยู่ระหว่างหนามที่มีพิษของเม่นทะเลได้อย่างเหมาะเจาะ โดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากหนามของเม่นทะเลแต่อย่างใด

ปลาค้างคาว

สัตว์หลายๆชนิดจะมีเทคนิคในการเอาตัวรอด ทำให้ผู้ล่าเกิดความสับสน ปลาค้างคาวก็เช่นกัน ในระยะวัยรุ่นมีลำตัวสีส้ม ทำตัวล่องลอยตามกระแสน้ำคล้ายกับใบไม้แห้ง เพื่อพรางตัวจากนักล่า

Show previous slide
Show next slide

ปลาค้างคาว

สัตว์หลายๆชนิดจะมีเทคนิคในการเอาตัวรอด ทำให้ผู้ล่าเกิดความสับสน ปลาค้างคาวก็เช่นกัน ในระยะวัยรุ่นมีลำตัวสีส้ม ทำตัวล่องลอยตามกระแสน้ำคล้ายกับใบไม้แห้ง เพื่อพรางตัวจากนักล่า

Show previous slide
Show next slide

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อน มักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

Show previous slide
Show next slide

กุ้งมังกร

กุ้งมังกรสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อน มักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวัน จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ในแต่ละปีกุ้งมังกรจะมีการอพยพข้ามมหาสมุทร โดยอาจจะมีกุ้งมากถึง 100 ตัว

Show previous slide
Show next slide

ปลาใบมีดโกน

ปลาใบมีดโกนมักอาศัยอยู่กับเม่นทะเลหนามยาว เพื่อหาที่หลบภัย โดยร่างกายสามารถว่ายเข้าไปอยู่ระหว่างหนามที่มีพิษของเม่นทะเลได้อย่างเหมาะเจาะ โดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากหนามของเม่นทะเลแต่อย่างใด

Show previous slide
Show next slide

ปลาใบมีดโกน

ปลาใบมีดโกนมักอาศัยอยู่กับเม่นทะเลหนามยาว เพื่อหาที่หลบภัย โดยร่างกายสามารถว่ายเข้าไปอยู่ระหว่างหนามที่มีพิษของเม่นทะเลได้อย่างเหมาะเจาะ โดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากหนามของเม่นทะเลแต่อย่างใด

Show previous slide
Show next slide