ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

เต่า

เต่าเป็นสัตว์โบราณที่อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ตัวแรกมานานกว่า 200 ล้านปี!

ปัจจุบันในมหาสมุทรและในแม่น้ำมีเต่ามากกว่า 300 สายพันธุ์ เต่าทะเลมี 7สายพันธุ์ แต่ในบางสายพันธุ์ใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วจากการล่าเพื่อเอากระดองและไข่ด้วยอวนจับปลาโดยฝีมือมนุษย์

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต่าในซีไลฟ์ แบงคอก

เต่าทะเล

เต่าตนุโตเต็มวัย พบได้ในทะเลกึ่งเขตร้อนและเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและอินเดีย ... และที่นี่ใน ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

 

เมื่อพวกมันยังเล็กจะกินปูหรือแมงกะพรุนเป็นอาหาร เมื่อโตเต็มวัยจะกินพืชเป็นหลัก โดยกินอาหารจำพวกหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล เพียงอย่างเดียวซึ่งจะเปลี่ยนไขมันในร่างกายให้เป็นสีเขียวสด เป็นที่มาของชื่อเต่าทะเลสีเขียวนั่นเอง

 

เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ดังนั้นพวกมันจึงต้องหายใจเอาอากาศจากพื้นผิวเพื่อเติมเข้าไปในปอด พวกมันสามารถกลั้นหายใจได้นานหลายชั่วโมงถ้า พวกมันไม่เครียด เช่น ตอนหลับ

ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเต่าทะเลเป็นอย่างมาก เพราะพวกมันมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารสุดโปรด หรือแมงกะพรุน ซึ่งทำให้มันหายใจไม่ออก

ซีไลฟ์ของเรามีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือพลัดหลงทาง 

อุณหภูมิในทรายที่เต่าทะเลวางไข่ไว้นั้น จะเป็นตัวกำหนดว่าลูกเต่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความอุ่นมาก ก็มีโอกาสเป็นตัวเมีย แต่ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความเย็นมากกว่า ก็มีโอกาสเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย

ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเต่าทะเลเป็นอย่างมาก เพราะพวกมันมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารสุดโปรด หรือแมงกะพรุน ซึ่งทำให้มันหายใจไม่ออก

Show previous slide
Show next slide

ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเต่าทะเลเป็นอย่างมาก เพราะพวกมันมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารสุดโปรด หรือแมงกะพรุน ซึ่งทำให้มันหายใจไม่ออก

Show previous slide
Show next slide

ซีไลฟ์ของเรามีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือพลัดหลงทาง 

Show previous slide
Show next slide

ซีไลฟ์ของเรามีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือพลัดหลงทาง 

Show previous slide
Show next slide

อุณหภูมิในทรายที่เต่าทะเลวางไข่ไว้นั้น จะเป็นตัวกำหนดว่าลูกเต่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความอุ่นมาก ก็มีโอกาสเป็นตัวเมีย แต่ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความเย็นมากกว่า ก็มีโอกาสเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย

Show previous slide
Show next slide

อุณหภูมิในทรายที่เต่าทะเลวางไข่ไว้นั้น จะเป็นตัวกำหนดว่าลูกเต่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความอุ่นมาก ก็มีโอกาสเป็นตัวเมีย แต่ถ้าอุณหภูมิในทรายมีความเย็นมากกว่า ก็มีโอกาสเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย

Show previous slide
Show next slide