ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ผจัญภัยป่าดิบชื้น!

จองตั๋วออนไลน์

ผจัญภัยป่าดิบชื้น!

ขอเชิญน้องๆ มาเปิดประสบการณ์ ตื่นตะลึงไปกับเพื่อนรัก ในป่าลึกสุดมหัศจรรย์ มาพบกับเพื่อนๆ ต่างสายพันธุ์มากมาย จากทุกมุมโลกมาให้น้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด

สัตว์ที่นำมาจัดแสดงอาจแตกต่างกันในแต่ละรอบ มาสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนรักในป่าลึก ทั้ง 5 ชนิด อาทิ เต่าเสือดาว กิ้งก่าลิ้นฟ้า มังกรเครา งูหลามบอล จิ้งเหลนจระเข้

ประสบการณ์การสัมผัสสัตว์

เปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับ 5 สายพันธุ์ใหม่: เต่าเสือดาว,กิ้งก่าลิ้นฟ้า,มังกรเครา,งูหลามบอลและ จิ้งเหลนจระเข้

รอบโชว์ 12.00/13.00/14.00/16.00 น.

การแสดงให้อาหาร ปลาเสือพ่นน้ำ

ชมการแสดงการให้อาหารปลาเสือพ่นน้ำมากกว่า 40 ชีวิตที่จะกินเหยื่อบนผิวน้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

การแสดงให้อาหารมีทุกวันวันละสองรอบเวลา

คือ 11:30 น. และ 15:00 น

อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน

ออกสำรวจความมหัศจรรย์ของปลาน้ำจืด นิว ครีเอเจอร์ พาราไดซ์ ที่ซีไลฟ์ฯ ขนทัพพันธุ์ปลาหายาก เพิ่มประสบการณ์ให้กับโซนป่าดิบชื้น

ไปกับโซน อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน พบกับ ปลาโดราโด,ปลากะพงลายนกยูง,ปลาแวมไพร์,ปลาหมอไพค์และปลาช่อนยักษ์อเมซอน

ประสบการณ์การสัมผัสสัตว์

เปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับ 5 สายพันธุ์ใหม่: เต่าเสือดาว,กิ้งก่าลิ้นฟ้า,มังกรเครา,งูหลามบอลและ จิ้งเหลนจระเข้

รอบโชว์ 12.00/13.00/14.00/16.00 น.

Show previous slide
Show next slide

ประสบการณ์การสัมผัสสัตว์

เปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับ 5 สายพันธุ์ใหม่: เต่าเสือดาว,กิ้งก่าลิ้นฟ้า,มังกรเครา,งูหลามบอลและ จิ้งเหลนจระเข้

รอบโชว์ 12.00/13.00/14.00/16.00 น.

Show previous slide
Show next slide

การแสดงให้อาหาร ปลาเสือพ่นน้ำ

ชมการแสดงการให้อาหารปลาเสือพ่นน้ำมากกว่า 40 ชีวิตที่จะกินเหยื่อบนผิวน้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

การแสดงให้อาหารมีทุกวันวันละสองรอบเวลา

คือ 11:30 น. และ 15:00 น

Show previous slide
Show next slide

การแสดงให้อาหาร ปลาเสือพ่นน้ำ

ชมการแสดงการให้อาหารปลาเสือพ่นน้ำมากกว่า 40 ชีวิตที่จะกินเหยื่อบนผิวน้ำ แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

การแสดงให้อาหารมีทุกวันวันละสองรอบเวลา

คือ 11:30 น. และ 15:00 น

Show previous slide
Show next slide

อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน

ออกสำรวจความมหัศจรรย์ของปลาน้ำจืด นิว ครีเอเจอร์ พาราไดซ์ ที่ซีไลฟ์ฯ ขนทัพพันธุ์ปลาหายาก เพิ่มประสบการณ์ให้กับโซนป่าดิบชื้น

ไปกับโซน อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน พบกับ ปลาโดราโด,ปลากะพงลายนกยูง,ปลาแวมไพร์,ปลาหมอไพค์และปลาช่อนยักษ์อเมซอน

Show previous slide
Show next slide

อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน

ออกสำรวจความมหัศจรรย์ของปลาน้ำจืด นิว ครีเอเจอร์ พาราไดซ์ ที่ซีไลฟ์ฯ ขนทัพพันธุ์ปลาหายาก เพิ่มประสบการณ์ให้กับโซนป่าดิบชื้น

ไปกับโซน อสูรแห่งลุ่มน้ำอเมซอน พบกับ ปลาโดราโด,ปลากะพงลายนกยูง,ปลาแวมไพร์,ปลาหมอไพค์และปลาช่อนยักษ์อเมซอน

Show previous slide
Show next slide