ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ปิดชั่วคราว

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก ล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้นำมาใช้

ปิดชั่วคราว

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด 19 ซีไลฟ์ แบงคอก มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานและบุคคลในชุมชน ท้องถิ่น จึงขอปิดการให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม จนกว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาให้บริการท่านเมื่อสถานการณ์ปกติ

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก ล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้นำมาใช้

กรุณาอ่านคำแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการเบื้องต้นในการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน:

ถ้าคุณมีบัตรเข้าชมที่ซื้อผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ งานไทยเที่ยวไทย, งานไทยเทห์ และอื่นๆ เบื้องต้นท่านจะได้รับการขยายวันหมดอายุ เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือกรุณาติดต่อเราที่ marketing.bangkok@merlinentertainments.biz และกรุณาใส่ ชื่อ เลขที่ booking และเบอร์มือถือ ในกรณีที่ทางเราจะติดต่อกลับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะใช้เวลาในการตอบอีเมล์ของลูกค้าทุกท่านที่ส่งเข้ามา และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รออีเมล์ยืนยันจากทางเรา
สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมรายปี ทางบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการขยายวันหมดอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปิดให้บริการและความยาวนานของสถานการณ์ระบาดโควิด -19

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไป