ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ซีไลฟ์ แบงคอก ยังคงเฝ้าระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด19 จึงของดกิจกรรม Sleepover เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรักษาระยะห่างทางสังคม

จองโปรแกรมโรงเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรา?

ซีไลฟ์ แบงคอก มีการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ ʺการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้พวกเขาใส่ใจ และให้ความสนใจในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลʺ

รายละเอียดการจอง

ราคาเข้าชมสำหรับนักเรียน 200 บาทต่อคน กรณีนักเรียน จำนวน 30 คนขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1 ท่าน

เลือกโปรแกรม

เรามีโปรแกรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กๆได้รับข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น