ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

จองโปรแกรมโรงเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรา?

ซีไลฟ์ แบงคอก มีการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ ʺการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้พวกเขาใส่ใจ และให้ความสนใจในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลʺ

รายละเอียดการจอง

ราคาเข้าชมสำหรับนักเรียน 200 บาทต่อคน กรณีนักเรียน จำนวน 30 คนขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1 ท่าน

เลือกโปรแกรม

เรามีโปรแกรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กๆได้รับข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น

ประกาศ!

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซีไลฟ์ แบงคอกจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ ดังนี้จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.(เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 18.00 น.)เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.(เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 20.00 น.)บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้