ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ค่าเข้าชม และการจอง

ส่งเสริมแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนทุกวัย ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ทั้งในส่วนของปลาทะเลและปลาน้ำจืด สนุกตื่นเต้นกับอุโมงค์ทางเดินใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนป่าดิบชื้นและโซนใหม่ Penguin Ice Playground

  • พนักงานนำชม 1 ท่านต่อนักเรียน 50 คน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)หรือ จ่ายเพิ่มราคา 500 บาท/ต่อกรุ๊ปนักเรียนที่ไม่ถึง 50 คน
  • กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ ราคา 100 บาท, นั่งเรือท้องกระจก ราคา 100 บาทต่อคน(จองการเข้าชม หรือ ติดต่อสอบถาม โทร 02-6872025 หรือ 084-088-1612 คุณเอ็ม)(เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น!)

ดาวน์โหลดเอกสารการจอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจอง

ใบเสนอราคา