ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

เลือกโปรแกรม

โปรแกรมสำหรับนักเรียน

“โปรแกรมการผจญภัยในมหาสมุทร” เป็นโปรแกรมที่เน้นเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไปจนถึงความสามารถในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ สัตว์จะต้องได้รับ น้ำ อาหาร และออกซิเจน รวมทั้งการป้องกันตัวเองจากศัตรูและอันตรายจากสภาพแวดล้อม และเพื่อเพิ่มโอกาสของการมีชีวิตรอด สัตว์ต้องจับคู่ผสมพันธุ์และสืบสายพันธุ์ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป สัตว์ทุกชนิดต้องมีการปรับตัวหรือมีลักษณะพิเศษช่วยให้รอดชีวิตอยู่ได้

จองโปรแกรมสำหรับนักเรียนเช็กราคาได้ที่ ราคาและการจอง

การปรับตัวทางโครงสร้าง

หมายถึงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ สามารถเห็นได้จากภายนอก เช่น ก้านครีบของปลานักตกเบ็ด ใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้

การปรับตัวทางพฤติกรรม

คือนิสัยของสัตว์น้ำ เช่น ปลาการ์ตูนจะซ่อนตัวจากศัตรูโดยหลบอยู่ระหว่างหนวดที่มีเข็มพิษของดอกไม้ทะเล

การปรับตัวทางหน้าที่

เป็นลักษณะทางสรีระที่อยู่ภายใน เช่น ปลาสิงโตมีพิษร้ายแรง ทำให้สามารถว่ายอยู่กลางห้วงน้ำโดยไม่ต้องกลัวถูกจับกิน

การปรับตัวทางโครงสร้าง

หมายถึงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ สามารถเห็นได้จากภายนอก เช่น ก้านครีบของปลานักตกเบ็ด ใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้

Show previous slide
Show next slide

การปรับตัวทางโครงสร้าง

หมายถึงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ สามารถเห็นได้จากภายนอก เช่น ก้านครีบของปลานักตกเบ็ด ใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้

Show previous slide
Show next slide

การปรับตัวทางพฤติกรรม

คือนิสัยของสัตว์น้ำ เช่น ปลาการ์ตูนจะซ่อนตัวจากศัตรูโดยหลบอยู่ระหว่างหนวดที่มีเข็มพิษของดอกไม้ทะเล

Show previous slide
Show next slide

การปรับตัวทางพฤติกรรม

คือนิสัยของสัตว์น้ำ เช่น ปลาการ์ตูนจะซ่อนตัวจากศัตรูโดยหลบอยู่ระหว่างหนวดที่มีเข็มพิษของดอกไม้ทะเล

Show previous slide
Show next slide

การปรับตัวทางหน้าที่

เป็นลักษณะทางสรีระที่อยู่ภายใน เช่น ปลาสิงโตมีพิษร้ายแรง ทำให้สามารถว่ายอยู่กลางห้วงน้ำโดยไม่ต้องกลัวถูกจับกิน

Show previous slide
Show next slide

การปรับตัวทางหน้าที่

เป็นลักษณะทางสรีระที่อยู่ภายใน เช่น ปลาสิงโตมีพิษร้ายแรง ทำให้สามารถว่ายอยู่กลางห้วงน้ำโดยไม่ต้องกลัวถูกจับกิน

Show previous slide
Show next slide

ระดับอนุบาล

โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนอนุบาลได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากการชมแต่ละโซนของซีไลฟ์ เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นเกมต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ เรื่องสี ลวดลาย ขนาด และรูปร่าง รวมไปถึงการเรียงลำดับและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ในบรรยากาศใต้ท้องทะเลไปกับเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิด

The NEMO'S CORAL REEF at SEA LIFE London

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 นักเรียนจะได้เรียนรู้การเอาตัวรอด การปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องล่าอาหารและระวังตัวเองไม่ไห้ตกเป็นเหยื่อในเวลาเดียวกัน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 เน้นเรื่องพฤติกรรมและการปรับตัวของ สัตว์ที่จะช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่าง ๆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6 ให้นักเรียนได้ค้นหาและเรียนรู้เรื่องของกายภาพ สรีรวิทยา และพฤติกรรมการปรับตัวของสัตว์

ระดับอนุบาล

โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนอนุบาลได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากการชมแต่ละโซนของซีไลฟ์ เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นเกมต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ เรื่องสี ลวดลาย ขนาด และรูปร่าง รวมไปถึงการเรียงลำดับและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ในบรรยากาศใต้ท้องทะเลไปกับเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิด

Show previous slide
Show next slide

ระดับอนุบาล

โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนอนุบาลได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากการชมแต่ละโซนของซีไลฟ์ เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นเกมต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ เรื่องสี ลวดลาย ขนาด และรูปร่าง รวมไปถึงการเรียงลำดับและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ในบรรยากาศใต้ท้องทะเลไปกับเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิด

Show previous slide
Show next slide
The NEMO'S CORAL REEF at SEA LIFE London

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 นักเรียนจะได้เรียนรู้การเอาตัวรอด การปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องล่าอาหารและระวังตัวเองไม่ไห้ตกเป็นเหยื่อในเวลาเดียวกัน

 

Show previous slide
Show next slide
The NEMO'S CORAL REEF at SEA LIFE London

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 นักเรียนจะได้เรียนรู้การเอาตัวรอด การปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องล่าอาหารและระวังตัวเองไม่ไห้ตกเป็นเหยื่อในเวลาเดียวกัน

 

Show previous slide
Show next slide

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 เน้นเรื่องพฤติกรรมและการปรับตัวของ สัตว์ที่จะช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่าง ๆ

Show previous slide
Show next slide

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 เน้นเรื่องพฤติกรรมและการปรับตัวของ สัตว์ที่จะช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่าง ๆ

Show previous slide
Show next slide

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6 ให้นักเรียนได้ค้นหาและเรียนรู้เรื่องของกายภาพ สรีรวิทยา และพฤติกรรมการปรับตัวของสัตว์

Show previous slide
Show next slide

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.6 ให้นักเรียนได้ค้นหาและเรียนรู้เรื่องของกายภาพ สรีรวิทยา และพฤติกรรมการปรับตัวของสัตว์

Show previous slide
Show next slide

ภาพยนตร์ 4 มิติ

สัมผัสสุดยอดความบันเทิงล้ำสมัยในรูปแบบภาพยนตร์ 4 มิติ สุดตื่นเต้น ระทึกใจ แบบที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน

Behind the scenes - school

เบื้องหลังการจัดการแสดง

มาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงาน ในซีไลฟ์ แบงคอก หาคำตอบให้กับข้อสงสัยของเด็ก ๆ ว่าเราดูแลปลากันแบบไหนเปลี่ยนน้ำตู้ปลายังไง ให้อาหารปลาตรงไหน ไปกับทัวร์เบื้องหลังการจัดแสดง

เรือท้องกระจก

สนุกและตื่นเต้นไปกับการล่องเรือท้องกระจกบางใส สัมผัสฉลาม ปลากระเบน และปลานานาชนิดแบบติดผิวน้ำ พร้อมชมการให้อาหารปลาของพนักงานอย่างใกล้ชิด

ภาพยนตร์ 4 มิติ

สัมผัสสุดยอดความบันเทิงล้ำสมัยในรูปแบบภาพยนตร์ 4 มิติ สุดตื่นเต้น ระทึกใจ แบบที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน

Show previous slide
Show next slide

ภาพยนตร์ 4 มิติ

สัมผัสสุดยอดความบันเทิงล้ำสมัยในรูปแบบภาพยนตร์ 4 มิติ สุดตื่นเต้น ระทึกใจ แบบที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน

Show previous slide
Show next slide
Behind the scenes - school

เบื้องหลังการจัดการแสดง

มาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงาน ในซีไลฟ์ แบงคอก หาคำตอบให้กับข้อสงสัยของเด็ก ๆ ว่าเราดูแลปลากันแบบไหนเปลี่ยนน้ำตู้ปลายังไง ให้อาหารปลาตรงไหน ไปกับทัวร์เบื้องหลังการจัดแสดง

Show previous slide
Show next slide
Behind the scenes - school

เบื้องหลังการจัดการแสดง

มาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงาน ในซีไลฟ์ แบงคอก หาคำตอบให้กับข้อสงสัยของเด็ก ๆ ว่าเราดูแลปลากันแบบไหนเปลี่ยนน้ำตู้ปลายังไง ให้อาหารปลาตรงไหน ไปกับทัวร์เบื้องหลังการจัดแสดง

Show previous slide
Show next slide

เรือท้องกระจก

สนุกและตื่นเต้นไปกับการล่องเรือท้องกระจกบางใส สัมผัสฉลาม ปลากระเบน และปลานานาชนิดแบบติดผิวน้ำ พร้อมชมการให้อาหารปลาของพนักงานอย่างใกล้ชิด

Show previous slide
Show next slide

เรือท้องกระจก

สนุกและตื่นเต้นไปกับการล่องเรือท้องกระจกบางใส สัมผัสฉลาม ปลากระเบน และปลานานาชนิดแบบติดผิวน้ำ พร้อมชมการให้อาหารปลาของพนักงานอย่างใกล้ชิด

Show previous slide
Show next slide