ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ราคาบัตรเข้าชม

2 Attraction Pass

ราคาพิเศษ 490
ราคาปกติ 1180
คุ้มค่า
เงื่อนไข
  • ซื้อบัตรเข้าชม "ซีไลฟ์ แบงคอก"รับฟรี บัตรเข้าชม"มาดาม ทุสโซ กรุงเทพ"
  • บัตรเข้าชมมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
  • เมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
  • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมตามลำพัง
ซื้อตั๋วออนไลน์

บัตรสมาชิกรายปี

ราคาพิเศษ 1,200
ราคาปกติ 2500
เงื่อนไข
  • ส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรมนั่งเรือให้อาหารปลา และชมภาพยนตร์ 4 มิติ และการชมเบื้องหลังการจัดแสดงสำหรับผู้ถือบัตร
  • ส่วนลด 20% กิจกรรมดำน้ำกับปลาฉลาม และ โอเชี่ยน วอล์คเกอร์ สำหรับผู้ถือบัตร
  • ส่วนลด 20% ค่าเข้าชมและกิจกรรมอื่น ๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) สำหรับแขกของผู้ถือบัตร สูงสุด 4 ท่าน
  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในร้าน Shark Shop
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมตามลำพัง
ซื้อตั๋วออนไลน์

Special Price for Thai Locals and Expats

ตั๋วราคาพิเศษเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักประเทศไทยจะต้องแดงหลักฐานก่อนการเข้าชม เช่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย

We offer special prices for Thai locals and foreign residents. Thai work permit, Thai residency VISA or any proof of residence will be required on the day of your visit. You may be charged for a full price foreign ticket in the case that you are unable to provide your Evidence of Nationality or Evidence of Residence in Thailand.

我们提供本国(泰国)国籍人士及外国籍住民特别优待。 请于来馆当日携带能够证明您本国国籍身份的证件或居住证明。 若您无法提供上述证明,我们将请您全额负担外籍旅客的门票费用。

สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลแบบที่คุ้มค่าครบทุกอรรถรส

ประสบการณ์สุดพิเศษ