Tickets

Admission ticket to SEA LIFE Bangkok Ocean World (Thai Nationals/ Expats)

 • ส่วนลด 10% สำหรับเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World
 • สามารถใช้ได้ทุกวัน รวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บัตรนี้ใช้สำหรับเข้าชมเท่านั้น ไม่รวมกิจกรรมต่าง ๆ
 • สำหรับออนไลน์เท่านั้น
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
590 10% 531 -50
490 10% 441 -35

Weekday Early Bird (Thai Nationals/ Expats) **Check in before 12:00 PM**

 • ส่วนลด 30% สำหรับเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ในวันธรรมดา เวลาก่อนเที่ยงวัน ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
 • บัตรนี้ใช้สำหรับเข้าชมเท่านั้น ไม่รวมกิจกรรมต่าง ๆ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าชาวไทย และ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • สำหรับออนไลน์เท่านั้น
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
590 30% 413 -177
490 30% 343 -147
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนซื้อบัตรเข้าชม เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • รับสิทธิ์เข้าชมง่าย ๆ เพียงแสดง barcode บนมือถือของท่านที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรก่อนเข้าชม
 • ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  1. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
   • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
   • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
   • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
   • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
   • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  2. บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย 
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 1. บัตรเข้าชมมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ SEA LIFE Bangkok เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 3. บัตรใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น (ยกเว้นบัตร Annual Pass) โดยเมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมได้นานเท่าที่ต้องการ (ปิดทำการ 21.00 น.)
 4. บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 7. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใด ๆ
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%