Tickets

Annual Pass (Thai Nationals/ Expats)

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรผู้ใหญ่

 • เข้าชมไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรมนั่งเรือให้อาหารปลา และชมภาพยนตร์ 4 มิติ และการชมเบื้องหลังการจัดแสดงสำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% กิจกรรมดำน้ำกับปลาฉลาม และ โอเชี่ยน วอล์คเกอร์ สำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% ค่าเข้าชมและกิจกรรมอื่นๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) สำหรับแขกของผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในร้าน Shark Shop

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเด็ก

 • เข้าชมไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรมนั่งเรือให้อาหารปลา และชมภาพยนตร์ 4 มิติ และการชมเบื้องหลังการจัดแสดงสำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% ค่าเข้าชมและกิจกรรมอื่นๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) สำหรับแขกของผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในร้าน Shark Shop
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
2500 10% 2250 -250
2000 10% 1800 -200
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดก่อนสั่งซื้อบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ผ่านทางเวปไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อ และนำมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้สั่งซื้อที่มีชื่อตรงตามชื่อที่ปรากฎในใบยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกรายปี ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok
 • หากบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระเงินค่าบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) เป็นชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาด้วยกันในวันลงทะเบียน โปรดนำจดหมายที่ลงนามโดยผู้ถือบัตรนั้นมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ของ SEA LIFE Bangkok ด้วย
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
  • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
  • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
 • บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) นี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 1. จดหมายยืนยันการซื้อบัตรสมาชิกรายปีมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อ กรุณามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกรายปี (Annual Pass) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok ภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้อ **หากไม่มาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!!
 2. กรุณาลงทะเบียนเป็นสมาชิกรายปี (Annual Pass) ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลและถ่ายรูปที่เคาน์เตอร์ Adventure Sales ก่อนออกบัตร
 3. กรุณาซื้อบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ผ่านทางเวปไซต์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก
 4. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเวปไซต์ของ SEA LIFE Bangkok เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 5. บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
 6. สงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์สมาชิกรายปีสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้เพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆมาใช้แทนได้
 7. บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 10. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆ
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%