Tickets

Annual Pass (Thai Nationals/ Expats)

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรผู้ใหญ่

 • เข้าชมไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรมนั่งเรือให้อาหารปลา และชมภาพยนตร์ 4 มิติ และการชมเบื้องหลังการจัดแสดงสำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% กิจกรรมดำน้ำกับปลาฉลาม และ โอเชี่ยน วอล์คเกอร์ สำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% ค่าเข้าชมและกิจกรรมอื่น ๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) สำหรับแขกของผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในร้าน Shark Shop

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเด็ก

 • เข้าชมไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรมนั่งเรือให้อาหารปลา และชมภาพยนตร์ 4 มิติ และการชมเบื้องหลังการจัดแสดงสำหรับผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 20% ค่าเข้าชมและกิจกรรมอื่น ๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) สำหรับแขกของผู้ถือบัตร
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในร้าน Shark Shop
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
2500 10% 2250 -250
2000 10% 1800 -200
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนสั่งซื้อบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อหรืออีเมลที่แสดงหลักฐานการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อใช้ในการออกบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ที่เคาน์เตอร์ Diving Activities ของ SEA LIFE Bangkok
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
  • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
  • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
 • บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) นี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ในการเข้าชม SEA LIFE Bangkok ทุกครั้งจะต้องนำบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) บัตรจริงมาแสดงเท่านั้น ไม่สามารถนำสำเนาหรือภาพถ่ายของบัตรสมาชิก (Annual Pass) มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าชมได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า18 ปี
 1. กรุณามาติดต่อที่เคาน์เตอร์ Diving Activities ของ SEA LIFE Bangkok เพื่อทำการออกบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ก่อนเวลา 18.00 น.
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ SEA LIFE Bangkok เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 3. บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จ
 4. สงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์สมาชิกรายปีสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ มาใช้แทนได้
 5. บัตรสมาชิกรายปี (Annual Pass) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เจ้าหน้าที่อาจมีการขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 8. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใด ๆ
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%