Tickets

Admission ticket to SEA LIFE Bangkok Ocean World (Thai Nationals/ Expats)***Rabbit LINE Pay Promotion***

 • พิเศษสำหรับลูกค้า LINE Pay รับส่วนลดเพิ่มเป็น 15% สำหรับบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท) เลือกจำนวนบัตร
490 15% 418 -72
350 15% 299 -51

Weekday Early Bird (Thai Nationals/ Expats)***Rabbit LINE Pay Promotion***

 • พิเศษสำหรับลูกค้า Rabbit LINE Pay Promotion รับส่วนลดเพิ่มเป็น  35% จากราคาปกติ สำหรับเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ในวันธรรมดา เวลาก่อนเที่ยงวัน ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าชาวไทย และ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท) เลือกจำนวนบัตร
490 35% 328 -162
350 35% 233 -117
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดก่อนซื้อบัตรเข้าชม เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อ และนำมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้สั่งซื้อที่มีชื่อตรงตามชื่อที่ปรากฎในใบยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อรับบัตรเข้าชมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok ในวันที่เข้าชม
 • หากบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระเงินค่าบัตรเข้าชมเป็นชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาเข้าชมด้วย โปรดนำจดหมายที่ลงนามโดยผู้ถือบัตรนั้นมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ SEA LIFE Bangkok ด้วย
 • ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  1. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
   • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
   • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
   • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
   • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
   • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  2. บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 1. บัตรเข้าชมมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อ
 2. กรุณาซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้าชม
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเวปไซต์ของ SEA LIFE Bangkok เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 4. สำหรับบัตรเข้าชม Combo B และ Combo C กรุณาเข้าชม SEA LIFE Bangkok ที่ชั้น B1 สยามพารากอนก่อน เพื่อรับบัตรเข้าชมมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
 5. บัตรใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น (ยกเว้นบัตร Annual Pass) โดยเมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมได้นานเท่าที่ต้องการ (ปิดทำการ 21.00 น.)
 6. บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 9. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ
"
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%

*สามารถนำบัตรเข้าชมมาใช้ได้หลังจากจอง 24 ชั่วโมงแล้วเท่านั้น